Q.1
Họ tên

Q.2
Email

Q.3
Điện thoại

Q.4
Lớp học bạn muốn đăng ký (xem tại Saromalang)

Q.5
Địa chỉ của bạn

Q.6
Nơi đang đi học/đi làm

Q.7
Thời gian mong muốn (viết cụ thể) / Liên hệ khác